سیاست حفظ حریم خصوصی

به منظور دریافت اطلاعات در مورد داده های شخصی خود وهمچنین دلایل و اهدف ومجموعه هایی که اطلاعات آنها به اشتراک گذاشته میشود. با بخش ارتباط بامشتریان تماس حاصل فرمائید.

انواع داده های جمع آوری شده:

مالک (شرکت نرمینه گسترنطنز) سیستمی از داده های جمع آوری شده ارائه نمینماید. دیگر اطلاعات شخصی جمع آوری شده ممکن است در سایر بخشهای این سایت با ارائه متن اختصاصی و چگونگی استفاده ازاطلاعات داده شده باشد. اطلاعات شخصی ممکن است آزادانه توسط کاربران این سایت و یا بصورت خودکار در زمینه استفاده از سایت جمع آوری و بایگانی شود هرگونه استفاده از کوکی ها و یا دیگر ابزارهای ردیابی توسط این سایت و یا ارگانهای خدماتی شخص ثالث برای این سایت استفاده شده است، مگرآنکه غیراز آن ذکرشده باشد،این امر تنها برای هدف ارائه خدمات مورد نیاز کاربران جهت شناسایی آنها و ترجیهات خود در راستای استفاده بهینه ازسایت میباشد. عدم ارائه بعضی ازاطلاعات شخصی ممکن است ارائه خدمات سایت را برای کاربران غیرممکن سازد کاربران برای هرگونه اطلاعات شخصی داده شده به ارگانهای شخص ثالث اجازه اشتراک و اعلام آنها را به صاحب داده ها بصورت تمام وکمال میدهند. این سایت صاحب تمام حق ها میباشد.

روش پردازش داده ها:

کنترل کننده ها و پردازش دهنده داده های کاربران به شیوه ای مناسب و با اقدامات امنیتی مناسب جهت جلوگیری ازدسترسی افرادغیرمجاز،اشفاء ،اصلاح ویاتخریب غیرمجاز از داده ها مسئولیت پذیر میباشد. پردازش داده ها با استفاده از رایانه و یا ابزار مربوط فعالیت میکند. این فعالیت ها در چارچوب سازمانی و اهداف ارائه خدمات صورت میگیرد. بعلاوه صاحب اطلاعات در برخی از موارد این داده ها را با افراد مسئول در بخش آیتی و مدیریتی سایت به اشتراک میگذارد. در موارد دیگر نیز این سایت جهت ارائه کالا یا خدمات خود ناگزیر به ارائه داده به مسئولین فروش،بازاریابی،قانونی، جهت تکمیل خدمات و یا شرکتهای شخص ثالث مانند شرکتهای خدماتی ،رایانه ای،شرکت پست و شرکتهای آیتی میباشد. درصورت ارائه اطلاعات شخصی برای ارائه خدمات و کالای شرکت نرمینه گستر شما حق دارید لیست شرکتهای شخص ثالث درگیر با سفارش خود را از بخش ارتباط بامشتریان درخواست کنید. این امرتنه ادرصورت واجد الشرایط بودن شما جهت استفاده از خدمات میباشد.

مکان:

داده ها در دفتر محل کار کنترل و پردازش میشوند و یا در مکانهای دیگر که این داده ها نیاز به پردازش بیشتر دارند. برای اطلاعات بیشتر لطفا بابخش اطلاعات بامشتریان تماس حاصل فرمایید.

مدت زمان نگهداری داده ها:

داده ها تا زمان لازم جهت ارائه خدمات نگهداری خواهند شد و یا در موارد مورد نیاز ممکن است تا مدت 5 سال نگهداری شوند. کاربران میتوانند درخواست به تعلیق یا حذف شدن داده ها را از شرکت درخواست کنند.

اقدامات قانونی:

اطلاعات شخصی کاربران ممکن است برای موارد قانونی در دادگاه و یا در مراجع قانونی استفاده شوند. درصورت استفاده غیر قانونی از اطلاعات و یا انتشار غیرقانونی اطلاعات این سایت مورد استفاده قرار میگیرد کاربران باید از این امر مطلع باشند و از قوانین سایت پیروی کنند. در غیر این صورت ممکن است این موارد و اطلاعات ان ها به وزارت اطلاعات و مراجع دولتی فاش شود.

اطلاعات بیشتر در مورد داده های شخصی کاربران:

علاوه بر اطلاعاتی که در این قسمت سایت و صفحه حفظ حریم خصوصی کاربران منتشر شده ، این سایت ممکن است که بنابر اطلاعات اضافه در مورد خدمات خاص و یا جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی بنا به درخواست مذاکره میشود.

تعمیرات و نگهداری از سایت:

برای اهداف نگهداری و تعمیرات از این سایت و هرگونه خدمات مورد نیاز از شرکتهای ثالث ممکن است موجب به تامل و یا جمع آوری برخی از اطلاعات مانند آدرس آیپی کاربران جمع آوری شود.

اطلاعاتی که در این صفحه موجود نیست:

چنانچه شما نیاز به جزئیات بیشتر و سوالاتی در رابطه با نحوه جمع آوری ، پردازش و محافظت از اطلاعات شخصی خود را دارید شما میتوانید با تماس به واحد ارتباط بامشتریان و یا با ارسال ایمیل به واحد ارتباط بامشتریان واقع در صفحه تماس با ما از اطلاعات بیشتر بهره مند شوید.

حقوق کاربران:

کاربران این حق را دارند که درهر زمانی از نحوه ذخیره اطلاعات شخصی خود با خبر باشند یا میتواند با مشورت شرکت تمامی اطلاعات داده شده خود را در سیستم ما پیدا کرده وآن را تائید کنند و یا درخواست ارائه این اطلاعات را با حفظ کردن و یا به روز رسانی آن را درخواست کنند.

تغییرات سایت حفظ حریم خصوصی:

پردازش دهنده وکنترل کننده اطلاعات تمامی حق قانونی را جهت تغییرات قوانین سیاست های حفظ حریم خصوصی در هر زمان و بدون اطلاعات قبلی به کابران خود را محفوظ میدارد. این مجموعه به شدت به کاربران خود توصیه میکند که این صفحه را به صورت مکرر بازدید کرده و با بررسی آخرین تاریخ اصلاحات این صفحه آن را مطابقت دهند. چنانچه کاربران با تغییرات جدید این صفحه موافق نیستند، آن ها باید از استفاده این سایت خودداری کنند. آن ها همچنین میتوانند با تماس به شرکت درخواست حفظ تمامی اطلاعات شخصی خود را بدهند. مگر آنکه ذکر شده باشد سیاست های به روز شده حفظ حریم خصوصی سایت شامل همه اطلاعات شخصی کاربران قدیمی و جدید میباشد.